Nasz punkt widzenia.

Postanowiliśmy zaangażować nasze doświadczenia i obserwacje, do wsparcia rozwoju umiejętności naszych Klientów w następujących obszarach:

I. Obszar współpracy na linii Trener – Klient / Podopieczny. Istotą tego obszaru są dla nas trzy elementy: proaktywność – aktywność w działaniu, skuteczność, zrozumienie i życzliwość.

   Proaktywność… w tworzeniu bazy Klientów, korzystaniu z narzędzi internetowych, pozyskiwaniu do współpracy podopiecznych i promowaniu swoich usług.

   Skuteczność… w działaniach sprzedażowych, w realizacji celów własnych, w realizacji celów Podopiecznych i celów klubu, z którym Trener współpracuje.

   Zrozumienie i życzliwość… we współpracy z Klientem, w sytuacjach utraty motywacji Podopiecznego lub Trenera i w trudnych dla współpracy sytuacjach.

II. Obszar zarządzania zespołem Trenerów Personalnych. Filarami tego obszaru są dla nas: konsekwencja, wsparcie i motywacja.

   Konsekwencja… we wdrażaniu standardów i zasad współpracy.

   Wsparcie… w rozwoju umiejętności i współpracy z Podopiecznymi.

   Motywacja… do rozwoju i ciągłego doskonalenia.

III. Obszar codziennej obsługi Klientów klubu / siłowni. Na tę obsługę składają się dla nas: życzliwość, gotowość do pomocy, zaangażowanie.

   Życzliwość… w relacjach z Klientami.

   Gotowość do pomocy… Klientom podczas ich pobytu w klubie / siłowni.

   Zaangażowanie… we współpracę a Klientami i realizację wyznaczonych zadań.

About the author : Banda Rozwoju

Leave a Reply

Your email address will not be published.