Nasz punkt widzenia.

Postanowiliśmy zaangażować nasze doświadczenia i obserwacje, do wsparcia rozwoju umiejętności naszych Klientów w następujących obszarach: I. Obszar współpracy na linii Trener – Klient / Podopieczny. Istotą tego obszaru są dla nas trzy elementy: proaktywność – aktywność w działaniu, skuteczność, zrozumienie i życzliwość.    Proaktywność… w tworzeniu bazy Klientów, korzystaniu z narzędzi internetowych, pozyskiwaniu do współpracy […]